Šilutė ir Tauragė skalūnams pasakė ne, kokį žodį tars Pagėgių Taryba

Spalio 10 dieną Tauragės savivaldybės Taryba, nepritarė išsklaidytųjų angliavandenilių paieškai, žvalgybai ir naudojimui Tauragės rajono savivaldybės teritorijos Rietavo plote. Savo motyvus Tauragės gyventojų atstovai nurodė taip:

1. Konkursas Rietavo ploto angliavandenilių paieškos, žvalgybos ir naudojimo darbams buvo paskelbtas ne tai veiklai, kuriai atliktas strateginis poveikio aplinkai vertinimas (strateginis poveikio aplinkai vertinimas buvo atliekamas taikant metodus, iš kurių pagrindinis buvo analogijų metodas – t. y. vertinimo procese buvo nagrinėjami tuo metu naftos eksploataciją vykdančių bendrovių duomenis).

2. Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos 2007 m. rugsėjo 5 d. ir  Lietuvos geologijos tarnybos  prie Aplinkos ministerijos 2007 m. rugsėjo 17 d.  UAB leidimai „LL Investicijos“ išduoti pažeidžiant tuo metu veikiantį Lietuvos Respublikos žemės gelmių įstatymo 12 straipsnio 2 dalį, kuria draudžiama naudoti natūralias žemės gelmių ertmes radioaktyvioms ir toksinėms medžiagoms laidoti ir laikyti.

Panašios pozicijos laikosi ir Šilutės valdžia. Rašte, atsiųstame bendruomenėms, Šilutės išrinktieji nurodo, kad tokiai skalūnų paieškai nepritaria dėl to, kad nėra suderinti šios srities pramonės veiklai vykdyti teisės aktai, kuriais būtų užtikrinti aplinkosauginiai reikalavimai bei savivaldos ir visuomenės dalyvavimas sprendžiant jai svarbius aplinkos apsaugos klausimus. Artimiausiu metu šį klausimą turėtų svarstyti ir Pagėgių savivaldybės Taryba. Jos daugumą sudaro partijos „Tvarka ir Teisingumas” nariai. Už skalūnines dujas pasisakantis Lietuvos Respublikos Aplinkos apsaugos ministras Valentinas Mazuronis yra vienas iš šios partijos vedlių. Dėl šios priežąsties galima numanyti, kad Pagėgių valdžios nuomonė gali skirtis nuo kaimyninių savivaldybių  pozicijos. Ar bus taip, turėtume sužinoti artimiausiu metu.

meslaisvi.lt