A.Mackaus gimnazijos salės tyrimas baigtas- mokėję administratoriui pinigus jaunuoliai net neapklausti.”Vsio zakonno”

Švietimo kokybės ir regioninės politikos departamento Regioninės politikos analizės skyriaus vyriausioji specialistė Ramutė Kulikauskienė 2013m spalio 15 d. lankėsi Pagėgių Algimanto Mackaus gimnazijoje.  Po apsilankymo, tapo aišku, kad Pagėgių savivaldybės tarybos 2011. birželio 27 d. sprendimu Nr. T-70 patvirtina „Pagėgių savivaldybėje esančių sporto salių patalpų ir pirties nuomos tvarka” bei mokesčio už jų nuomą nustatyti dydžiai yra tokie:

2.1. sporto salės ir (ar) treniruoklių salės nuomos mokestis ─ 30 Lt už 1 valandą;   2.2. teniso kortų nuomos mokestis darbo dienomis nuo 17 val. nedarbo dienomis ir mokinių atostogų metu nuo 8 val. iki 20 val. ─ 10 Lt už 1 valandą.                                  3. Nustatyti Pagėgių Algimanto Mackaus gimnazijos pirties nuomos mokestį ─ 100 Lt už 1 valandą.

Nuomos tvarkoje numatyta, kad Pagėgių savivaldybėje registruotiems sporto klubams, jaunimo klubams, kaimo bendruomenėms ir Všį „Sporto it turizmo centras” leidžiama sportuoti nemokamai. Nemokamai taip pat sportuoja ir gimnazijos mokiniai.

Už sporto salės nuomą rinkti lėšas, jas apskaityti, teikti ataskaitas buhalterei pareiginiuose nuostatuose įpareigotas sporto salės administratorius. Nuompinigiai už sporto salė ir pirties nuomą pervedami į išnuomotojo specialiąsias sąskaitas. Iš Pagėgių savivaldybės administracijos buhalterės Reginos Politienės pateiktos informacijos, paaiškėjo, kad už sporto salės nuomą į gimnazijos specialiąją sąskaitą įnešamos lėšos nėra didelės. Gimnazijos direktorius V. Navickas pagrindine to priežastimi įvardijo tai, kad dažniausiai sporto kompleksu naudojasi tie, kuriems pagal savivaldybės tarybos sprendimu patvirtintą nuomos tvarką leidžiama sportuoti nemokamai. Direktoriaus teigimu, nėra faktų, patvirtinančių, kad sporto salės administratorius S.Šveistys netinkamai apskaitytų surinktas lėšas.

Toliau išanalizavus Pagėgių Algimanto Mackaus gimnazijos aptarnaujančio personalo tarifikacijos sąrašą pastebėta, kad nustatant darbuotojų tarnybinius atlyginimus ir tarifinius atlygius (koeficientais) nesilaikyta LR švietimo ir mokslo ministro patvirtinto aprašo reikalavimų.

 

Viena biudžetinė įstaiga patikrino kitą. Kaip ir reikėjo tikėtis, mūsų kreivų veidrodžių karalystėje „vsio zakonno”. Įdomu, kodėl švietimo ministerijos darbuotoja neapklausė jaunuolių, mokėjusių S.Šveisčiui salės nuomos mokestį ir už tai negavusių nei vieno kasos kvito? Toks greitas ir aplaidus tyrimas perša vieną mintį,- šio tyrimo eiga greičiausiai rūpinosi „garbingiausias ” Pagėgių politikas.

 

meslaisvi.lt

 

P.S. bręsta nauji laikai