Daugiabučių namų renovavimą Pagėgiuose prižiūrės A.P.Dumbliauskas

V.Komskis sveikina A.P.DumbliauskąPradedanti įsibėgėti daugiabučių namų energetinio efektyvumo didinimo programa pasiekė ir Pagėgius. Rugsėjo 26d. vykusiame Pagėgių savivaldybės Tarybos posėdyje buvo patvirtinti programos įgyvendinimo administratorius, uždaroji akcinė bendrovė ,,Šilutės būstas“ ir programos įgyvendinimo priežiūros komitetas, susidedantįs iš 5 narių kurio pirmininku tapo socdemas, Alvydas-Petras Dumbliauskas. Komiteto nariais buvo išrinkti Tarybos nariai  Vladimiras Gorodeckis, Bronislavas Būdvytis, Savivaldybės turto valdymo skyriaus vedėja Laimutė Šegždienė ir Pagėgių savivaldybės administracijos Architektūros, gamtosaugos ir paminklosaugos skyriaus vyriausiasis specialistas. Pirmininku A.P.Dumbliauskas greičiausiai paskirtas neatsitiktinai. Šis politikas juk prižiūri vieną didžiausių savivaldybės pastatų, kuriame įsikūręs Pagėgių Kultūros Centras. Tokia A.P.Dumbliausko patirtis neabejotinai pravers šiose naujose, pakankamai sunkiose pareigose.

Taip pat Taryba nusprendė pavesti Savivaldybės administracijos direktoriui Vaidui Bendaravičiui atrinkti apie 10 neefektyviai energiją vartojančių pastatų ne vėliau kaip iki 2014 m. liepos 10 d. ir parengti naują Energinio efektyvumo didinimo programą, kurioje turi būti įvertintas šilumos gamybos bei tiekimo sektorius, nustatyta galima įtaka jam, dėl sumažėjusio energijos suvartojimo ir numatytos priemonės šiai įtakai sumažinti. Pateikti naujai parengtą Energinio efektyvumo didinimo programą Savivaldybės tarybos posėdžiui iki 2014 m. gruodžio mėnesio pabaigos.

Pagėgių savivaldybėje gyvena 10669 tūkst. gyventojų. Pagėgių savivaldybės statinių naudotojų sąraše įrašyti 380 daugiabučiai namai, kuriuose gyvena 37 procentai visų savivaldybės gyventojų. 124 daugiabučius namus administruoja daugiabučių namų savininkų bendrijos, 157 daugiabučius namus administruoja Savivaldybės paskirtas daugiabučių namų bendrojo naudojimo objektų administratorius UAB ,,Šilutės būstas“ bei 99 daugiabučiai namai administruojami jungtinės veiklos sutarties pagrindu.

Programa įgyvendinama dviem etapais. Detalų kiekvieno etapo įgyvendinimo planą rengia ir jo įgyvendinimą organizuoja Pagėgių savivaldybės administracija. Pirmojo etapo įgyvendinimas skirtas parengiamiesiems investicijų planų įgyvendinimo darbams atlikti (investicijų planų aptarimui su būsto savininkais, galimoms investicijų planų korekcijoms, finansavimo užtikrinimui, reikalingų paslaugų ir darbų pirkimams). Pirmojo etapo įgyvendinimas pradedamas patvirtinus Programą ir baigiamas ne vėliau kaip iki 2013 m. gruodžio 15 d.

Nors pirmasis etapas( aptarimas su būsto savininkais) turėjo prasidėti tik patvirtinus šią programą Pagėgių Savivaldybės Tarybos posėdyje,t.y. 2013 metais rugsėjo 26dieną, mūsu žiniomis daugiabučių namų modernizavimo šalininkai  renovuotis būsto gyventojus agituoja jau gerus metus.

Apie šį modernizavimą rašysime ir daugiau..

 

meslaisvi.lt