Į Kaliningrado sritį be vizos: 72-iejų valandų bevizinis režimas

Šių metų pavasarį Kaliningrado srityje, Svetlogorsko mieste vyko visuomeninės organizacijos „Erdvės planavimo ir išorinių ryšių institutas” organizuota tarptautinė konferencija. Jos tema buvo: „72-iejų valandų bevizinis režimas Rusijos bei užsienio piliečiams kaip tarptautinio bendradarbiavimo instrumentas”. Pagrindinis įvykusio forumo tikslas- atkreipti Rusijos ir užsienio kelionių agentūrų dėmesį į esančias galimybes aplankyti Kaliningrado sritį be vizos.

Konferencijos metu buvo priminta, jog pagal priimtas įstatymo „Dėl atvykimo į Rusiją ir išvykimo iš jos tvarkos”(str.25.11) pataisas, jau dabar galioja 72-iejų valandų bevizio buvimo režimas užsienio turistams, atvykusiems kruiziniais laivais bei keltais turistų grupių sudėtyje. Anot ekspertų, 72 valandos(3 paros) yra tas reikalingas minimumas, kuris leis pritraukti į Kaliningrado regioną turistų srautus ir pasėkoje paragins užsienio partnerius imtis analogiškų žingsnių Rusijos piliečių atžvilgiu.

Ši idėja jau iššaukė Europos pasienio regionų Asociacijos Generalinio sekretoriaus Martino Giljarmo Ramireso didelį susidomėjimą. Jis pareiškė manąs, kad 72-iejų valandų bevizio režimo iniciatyva yra labai svarbi Europos Sąjungos ir Rusijos priartėjimui. Iš savo pusės Martinas Giljermo Ramiresas pažadėjo pridėsiantis visas reikalingas pastangas, kad pradėti viešąjį svarstymą rusų 72-valandų kelionių į ES šalis.

-Tai labai simboliška, kad 72-iejų valandų bevizio režimo idėja mes svarstome Kaliningrado srityje,- tęsė Ramiresas.-Mano požiūriu,ši tema Rusijos bei užsienio turistams gali tapti centrine Kaliningrado srities plėtros strategijoje. Jūsų regionas be jokių abejonių yra Rusijos dalis, bet tuo pačiu metu ir Europos integracijos erdvės dalis. Apart to, Kaliningradas yra Baltijos regiono dalis, kuris, kaip mes žinome, pirmiausias Europoje ėmė plėsti integraciją. Visa tai kompleksu suteikia bevizio Europos aplankymo Rusijos turistais idėjai pozityvų atspalvį. Tokiu „Kaliningrado” pavidalu ši idėja taps suvokiama ES institutams.

Konferencijos metu įvyko labai įdomi diskusija tarp turindustrijos atstovų ir transporto ekonomikos šakos atstovų, dėl bevizių užsienio turistų stokos Kaliningrade. Pirmųjų nuomone planuojant ir ruošiant turizmo produktą reikia turėti stabilius transporto kelius ir turistų gabenimo priemones, jau nekalbant apie suderintą muitinės-pasienio apiforminimo technologiją. Pasak transportininkų, klausimui dėl laivo įsigyjimo ir laivininkystės kelių atidarymo nuspręsti reikia turint šio verslo projekto pelningumo prognozes. Bet vis tiek konferencijos dalyviai teisingai pažymėjo, jog 72-iejų valandų bevizinių užsienio turistų kelionių realizavimui šiuo metu reikia išspręsti kelias tam tikras techninio pobūdžio užduotis.

Iš pat pradžių, pasak „Rosmoport” atstovo A.Bulgakovo, Kaliningrado sričiai trūksta kruizinių laivų priėmimui, bei turistų apiforminimui pakankamų galimybių- uostuose trūksta techninių priemonių laivams priimti. tokiomis sąlygomis labai sunku teisingai organizuoti pasienio kontrolę bei muitinės apžiūrą.

Konferencijoje tai pat dalyvavo ir pasirodė Svetlogorsko bei Pionersko miestų, Kaliningrado jūros uosto, bei Kaliningrado srities administracijos atstovai.

Pabaigai, forumo dalyviai priėjo išvados, kad artėjant Pasaulio futbolo čempionatui 2018 m. Rusija turi suaktyvinti informacinį darbą su užsienio partneriais dėl jau veikiančio 72-iejų valandų bevizinio režimo galimybių svetimų šalių sirgaliams, atvykstantiems į Rusiją kruizų bei keltų klasės laivais. Visų pirma, tai liečia pajūrio miestus, kur vyks Pasaulio čempionatas-2018 m.: Kaliningradą bei Sankt- Peterburgą.

meslaisvi.lt