Pavogti pylimą per 60 sekundžių

Ardomas „kelias”

Ar įmanoma pavogti smėlio pylimą, kuris saugo gyvenamąsias teritorijas nuo pavasarinio potvynio ? Pasirodo įmanoma, jei tas pylimas pervadintas keliu, o kelias paskelbtas nenaudojamu. Yra tik viena detalė, kuri dar ilgai neduos Pagėgių valdžiai ramybės. Kadastro duomenų fiksavimo data tik 2013-07-03, kuomet jau didelė „kelio” dalis yra savavališkai  nuardyta.

 „Bendrovės vykdoma vandentvarkos veikla yra nuostolinga, akcininkas privalo atkurti nuosavą kapitalą iki akcinių bendrovių įstatymo reikalaujamo dydžio. Šiuo metu uždaromasis kelias Plaušvarių k. yra nenaudojamas. Investavus šį turtą į UAB „Pagėgių komunalinis ūkis“, Savivaldybė įsigis daugiau UAB „Pagėgių komunalinis ūkis“ akcijų, iš investavimo objekto bendrovė gaus pelno (pajamų), didės bendrovės nuosavas kapitalas.”

Tokiais paaiškinimais užbaigiamas aiškinamasis raštas , kuris bus pridėtas prie sprendimo projekto siūlomame priimti artimiausiame Pagėgių savivaldybės Tarybos posėdyje. 2012 metais kovo 3 dieną laikraštis „Tauragės kurjeris” spausdino Pagėgių mero Virginijaus Komskio interviu, kuriame buvo užuominų ir apie smėlio pylimą. Cituojame tuometinius mero žodžius: „Kelininkams arba tiems, kuriems reikės smėlio ar žvyro, tikimės parduoti pylimą, kuris jau nebereikalingas. Planuojame iš to uždirbti apie milijoną litų.”  Tuometiniai V.Komskio preliminarūs paskaičiavimai smarkiai skiriasi nuo dabartinių, atliktų nepriklausomų(pasak Pagėgių valdžios) turto vertintojų. K.Jasinsko turto vertinimo individualios įmonės 2013 m. liepos 12 d. nustatyta uždaromojo kelio rinkos vertė 188000 litų. Tokią vertę K.Jasinskas nustatė už 1,924 km ilgio, 8 metrus aukščio ir 15 metrų pločio supilto grunto kiekį. Greičiausiai ši turto vertinimo įmonė ne tik supainiojo kilometrus  su metrais, bet pamiršo įvertinti ir gelžbetonines plokštes, kuriomis yra dengti „kelio”šlaitai. Kad lengviau būtų įsivaizduoti,  aprašomas pylimas, pervadintas keliu, tęsiasi nuo Plaušvarių kaimo iki pat senojo Pagėgių savivaldybės savartyno.

Mūsų žiniomis, artimiausiu metu į Pagėgių savivaldybę atvyksta dirbti viena didžiausių Kauno miesto bendrovių, „Kauno keliai”, kuri tvarkys nemažas atkarpas kelių, einančių greta upės Nemunas. Galimai, kad būtent šis projektas ir paskatino Pagėgių valdžą imtis skubotos smėlio pylimo realizavimo machinacijos. Didelė galimybė, kad įvairiuose statybos projektuose, kuriems galimai bus parduodamas šis Pagėgių savivaldybės gyventojų turtas, dalyvaus ir UAB „Meliovesta”.O šios bendrovės dividendus, kurie yra dalijami metų gale akcininkams, susirinks Pagėgių savivaldybės vaiko teisių apsaugos vadovė Lina Augustinavičiūtė, Pagėgių savivaldybės Tarybos narys Bronislavas Būdvytis ir dar keli asmenys.

Jei vis dėl to ši, nepabijosime žodžio afera, Pagėgių politikams pavyks, tuomet Pagėgių kaimo, bei galimai ir Pagėgių miesto pakraščių gyventojai su potvynio vandeniu galės susipažinti iš arčiau.

Meslaisvi redakcija  ragina visus Pagėgių savivaldybės gyventojus rugpjūčio 1d., 14.00val. atvykti į Pagėgių savivaldybės Tarybos posėdį ir stebėti, kurie Tarybos nariai balsuodami nuspręs prisidėti prie šios avantiūros.

P.S. Nedirbdamas statybose Pagėgių meras Virginijus Komskis gan tiksliai žino, kokią pinigų sumą galima gauti už tokį  smėlio kiekį, bet ar jis žino, kiek priimant panašius sprendimus galima gauti metų ?

meslaisvi.lt