ES fondų pinigai, ilsėkitės ramybėje

Viena iš dešimties Lietuvoje esančių laisvųjų ekonominių zonų Pagėgių LEZ

2006 metų Rugpjūčio pabaigoje LR ūkio ministras Vytas Navickas pasirašė įsakymą skirti Pagėgių savivaldybei 1 135 007 litų paramą minėtam projektui finansuoti. Savivaldybės indėlis šio projekto įgyvendinimui bus 126 149 litai. Projektas parengtas pagal Bendrojo programavimo dokumento priemonę „Verslo aplinkos gerinimas“. Vykdant projektą bus atlikti projektavimo darbai, padarytas detalusis planas ir Pagėgių miesto pramoninės zonos infrastruktūros techninis projektas. Infrastruktūros darbai – nutiestas 450 metrų ilgio ir 6 metrų pločio kelias, šalia jo – šaligatvis, įrengti kanalizacijos, vandentiekio, elektros ir ryšių tinklai.

2006 metais projekto organizatoriai įvardino pagrindines priežastis, dėl ko būtina imtis šio projekto. Jos buvo tokios:
1. Galimybė, išnaudojant susidariusius transporto koridorius ir mazgus, pritraukti daugiau privačių investicijų ir sukurti naujas darbo vietas;
2. Dėl naujų darbo vietų steigimo ateityje išaugsiančios savivaldybės pajamos, pagerėjusi krašto ekonomika;
3. Verslumo skatinimo būtinybė, skatinant naujų verslo įmonių steigimąsi ir esamų įmonių plėtrą Pagėgių savivaldybėje.

Šiuo šaligatviu vaikšto tik grybautojai

4. Viena didžiausių Pagėgių savivaldybės problemų dideli kontrabandos mastai. Priežastis – nedidelis darbo vietų skaičius, todėl dalis žmonių neturėdami pajamų šaltinio užsiima kontrabanda.
5. Šiuo metu Pagėgių savivaldybėje daugiausiai darbo vietų sukuria vietos valdžios įstaigų plėtra ir „emigracija“. Pirmu atveju, naujų darbo vietų steigimas vietos valdžios įstaigose yra pagrįstas augančiu viešųjų paslaugų savivaldybėje poreikiu. Tačiau šių naujų darbo vietų finansavimas nėra paremtas savivaldybės didėjančiu ekonominiu augimu, todėl yra nemaža našta vietos biudžetui. Antru atveju, vietos gyventojų „emigracija“, ieškant darbo kitose savivaldybėse ar Europos Sąjungos šalyse, tik skurdina Pagėgių savivaldybę. Sušvelninti šį procesą savivaldybė administracija nepajėgi, nes neturi tam reikalingų įrankių – vienas iš jų yra pramoninė zonos sukūrimas.

Pagėgių savivaldybės administracija jau įgyvendino pirmąjį pramoninės zonos įrengimo etapą – nutiesė kelią,(žvyrkelį) įrengė nuotekų, lietaus ir elektros tinklus. Vandentiekio tinklai atvesti iki pramoninės zonos ribų. Prie sukurtų tinklų jau galima prijungti kiekvieno sklypo, suformuoto detaliajame plane, inžinerinius tinklus.

2007 metais dienraščiui “Verslo žinios”, Pagėgių savivaldybė pranešė, kad projektas sėkmingai vystomas ir kad laisvoje ekonominėje zonoje įsikūrė kai kurios verslo įmonės. Apie tai galima paskaityti  Čia.

Tačiau nei tuomet, nei dabar Pagėgių laisvojoje ekonominėje zonoje neveikia nei viena verslo įmonė, na bent jau nesimato. Pagėgių savivaldybės ūkio skyriaus vedėjas Vladas Baubkus sakė, kad dėl šio projekto turi mažai žinių. Projektas turėjo būti užbaigtas per du metus, t.y. 2008 metais. Ar jis priduotas, ar įvykdytas tik iš dalies, V.Baubkus atsakyti negalėjo, tačiau patikino, jog neatsirado nei vieno investuotojo, kuris norėtų įsikurti šioje zonoje. Taigi, kaip buvo panaudoti  beveik pusantro milijono ES fondinių lėšų neaišku, tačiau šis projektas šalia kapinių matyt pasirinktas neatsitiktinai. Vienoje kelio pusėje laidojami žmonės, o kitoje Pagėgių valdžia nusprendė palaidoti milijonus.

SEPA – bendra mokėjimų erdvė

meslaisvi.lt