Pagėgių savivaldybės taryba gavo komandą išsivaikščioti.

Išsivaikščiojusi Pagėgių sav. taryba

Išsivaikščioti! Tokia komanda yra naudojama kariuomenėje, kuomet vadas nori leisti savo pavaldiniams, kareiviams, eiti poilsiauti. Pagėgių savivaldybės tarybos 26-ajame posėdyje, merui V.Komskiui paskelbus apie eilinio sprendimo projekto svarstymo pradžią, ūkio skyriaus vedėjo pavaduotojas Petras Kuzmarskis turbūt nė nenumanė, kad jo paruoštas projektas įgis tokias pat galias, kaip kariškių komanda kariuomenėje. Šiuo sprendimu buvo numatyta skirti lėšas Pagėgių savivaldybės kelių remontams. Tačiau visų savivaldybės kelių įtraukimas į vieną sprendimą, privertė tarybos narius išsivaikščioti, kad nebūtų pažeisti jų vieši ir privatūs interesai. Pirmas iš posėdžių salės išėjo tarybos narys Edgaras Kuturys, jo pavyzdžiu pasekė meras Virginijus Komskis, o vėliau ir dauguma kitų tarybos narių. Matydami situacijos absurdiškumą, kai kurie tarybos nariai nusprendė iš salės neiti, matyt žinodami, kad likę mažumoje vistiek negalės dalyvauti klausimo svarstyme. Šioje situacijoje teko įsikišti vyriausybės atstovei Tauragės apskrityje, Irenai Ričkuvienei, kuri paaiškino , kokiu įstatymo leidžiamu būdu galima tarybos nariams dalyvauti priiminėjant sprendimus, kuomet privatūs ir vieši interesai liečia visą tarybą.

Kaip išsivaikščiojo Pagėgių savivaldybės tarybos nariai, žiūrėkite video medžiagoje:

meslaisvi.lt