Pagėgių Operatyvinės veiklos skyriaus vadovas pasienietę šokdino dėl apmaudaus nesusipratimo!

Bardinų užkarda

Lietuvos pasienio pareigūnų profesinė sąjunga sulaukė VSAT paaiškinimo dėl įvykių Pagėgių rinktinėje.  Kaip teigiama rašte, VSAT vadovybė apgailestauja, kad įvyko apmaudi klaida. Anot VSAT vado V.Butino, už neprofesionalų tarnybinių funkcijų atlikimą Pagėgių rinktinės Operatyvinės veiklos skyriaus pareigūnams taikytos tarnybinio poveikio priemonės, o VSAT vadovybė nurodžiusi Pagėgių rinktinės vadovybei užtikrinti, kad ateityje panašaus pobūdžio atvejai nepasikartotų. Be to, pasak VSAT vado, Pagėgių rinktinės vadovybė asmeniškai atsiprašė pareigūnės dėl įvykusio apmaudaus nesusipratimo.

Primename, kad Pagėgių rinktinės pareigūnė E.Š. dėl nepagrįstų įtarimų neseniai išgyveno kolegų psichologinę prievartą, „operų“ spaudimą ir nežinią dėl ateities.

2012 metų rugsėjo 5 d. Pagėgių rinktinės Bardinų užkardos vyresnioji pasienietė E.Š. kartu su kolegomis sulaikė galimai kontrabandines prekes vežusius asmenis. Dar tą pačią dieną pareigūnė sulaukė ne draugiško kolegų vizito. Pareigūnai iškrėtė pasienietės būstą, atliko daiktų poėmį, bet nepasivargino supažindinti jos su teisiniu tokių veiksmų pagrindu – nutartimi ar nutarimu dėl šių procesinių prievartos priemonių taikymo, nepaaiškino kodėl tai atlieka, ar pareigūnė yra įtariamoji ir pan. Nors LR Baudžiamojo proceso kodekso 149 straipsnio 1 dalyje nustatyta, jog  pradedant kratą ir/ar poėmį, turi būti paskelbta nutartis ar nutarimas dėl šių procesinių prievartos priemonių atlikimo ir kt.

Pasienietė pasakojo, kad į jos namus atvykę VSAT Pagėgių r. Operatyvinės veiklos skyriaus pareigūnai A.G., R.U., A.Č. ir A.N. elgėsi įžūliai, nemandagiai, žeminančiai. Jie liepė moteriai pateikti visus turimus savo ir jos šeimos narių mobiliuosius telefonus, SIM korteles, turimas narkotines medžiagas, kontrabandines cigaretes, nelegalius alkoholinius gėrimus ir kitus neteisėtai turimus daiktus. Visa tai vyko girdint E.Š. mažamečiams vaikams. Pareigūnai nepaisė mažamečių jie elgėsi taip, tarsi moteris būtų nusikaltimo vietoj sučiupta nusikaltėlė – įžūliai ir nepagarbiai. Dar labiau vaikus išgąsdino pareigūnų patarimas moteriai šilčiau apsirengti, nes ji yra išvežama dviems paroms.

Pasienietė E.Š. neprašytiems svečiams pateikė turėtus mobiliuosius telefonus bei SIM korteles.  Kratos metu buvo paimti jos ir šeimos narių mobilieji telefonai, SIM kortelės bei raktas nuo pareigūnės darbo spintelės.

Spaudė pasienietę rašyti prašymą išeiti iš tarnybos

Po kratos namuose, pasak E.Š., ji buvo nuvežta į jos darbo vietą, krata tęsėsi šįkart jau jos darbo spintelėje. Kaip ir pirmoji – vykusi namuose – ir ši krata buvo taikoma be ją sankcionuojančios nutarties ar nutarimo. Vėliau moteris nuvežta į VSAT prie VRM Pagėgių rinktinę pas Operatyvinės veiklos skyriaus viršininką Mindaugą Noreikį.

M. Noreikis su kolege „nesiceremonijo“ ir ėmėsi spaudimo – reikalavo prisipažinti bendradarbiavus su sulaikytais galimai kontrabandines prekes vežusiais asmenimis, rodė šių asmenų gautas SMS žinutes, tvirtindamas, kad jos yra rašytos moters ir ta moteris esanti ji. Moteris buvo „apdirbinėjama“ taikant psichologinę prievartą. Todėl ji patyrė didžiulį psichologinį spaudimą ir grasinimus, jai netgi buvo liepta parašyti prašymą išeiti  iš tarnybos, nes to nepadarius, Pagėgių rinktinės Operatyvinės veiklos tyrimo skyriaus viršininko teigimu, jos atžvilgiu bus pradėtas ikiteisminis tyrimas, ji bus nuteista ir dėl to apskritai nebegalės rasti jokio darbo. Dėl patirtos psichinės prievartos pareigūnė šį prašymą parašė, tačiau, po keliolikos minučių, laimei, supratusi savo veiksmų esmę bei pasekmes, jį atsiėmė.

Kai pareigūnę, kaip nusikaltėlę dar ir nufotografavo (be jos sutikimo), moteris pamanė, jog ji greičiausiai yra įtariamoji, nors įtarimai jai nebuvo pareikšti. Šiek tiek vėliau tą pačią dieną pareigūnė buvo apklausta tik kaip liudytoja.

Taigi Operatyvinės veiklos skyriaus pareigūnai dar kartą prasižengė, šįkart fotografuodami moterį, mat BPK 156 straipsnis tokius veiksmus leidžia atlikti tik su įtariamaisiais bei kaltinamaisiais, o su kitais asmenimis tokie veiksmai gali būti atlikti tik esant būtinybei ir tik paties asmens sutikimu arba, prokuroro nutarimu – prieš jo valią.

Visą tą laiką niekas nieko pareigūnei neaiškino, pareikalauti savo teisių ir elgtis kaip nustato įstatymai pareigūnė negalėjo, nes buvo šoko būsenos.

Pagėgių rinktinės vadovybė tarnybinį patikrinimą pradėjo tik dusyk profesinei sąjungai paraginus

Kai apie šį įvykį sužinojo Lietuvos pasienio pareigūnų profesinė sąjunga, dėl galimai neteisėtų Pagėgių rinktinės Operatyvinės veiklos skyriaus pareigūnų veiksmų įvertinimo bei papildomos su šiuo įvykiu susijusios informacijos pateikimo raštu kreipėsi į VSAT Pagėgių rinktinę.   Tačiau rinktinės vadovybė pateikti prašomą informaciją atsisakė, motyvuodama, kad ši informacija susijusi su ikiteisminiu tyrimu ir su ja galima susipažinti kreipiantis tiesiogiai į ikiteisminį tyrimą kontroliuojantį prokurorą. Dėl tarnybinio patikrinimo atlikimo pavaldžių pareigūnų atžvilgiu šiame rašte apskritai nebuvo pasisakyta. Tik po pakartotinio kreipimosi profesinė sąjunga pagaliau buvo informuota, jog nurodytų Operatyvinės veiklos skyriaus pareigūnų A.G., R.U., A.Č. ir A.N atžvilgiu buvo atliktas tarnybinis patikrinimas, kurio metu nesurinkta pakankamai neabejotinų duomenų, leidžiančių konstatuoti jų etikos reikalavimų pažeidimus.

Toks atsakymas profesinės sąjungos netenkina, nes panašu, kad tarnybinis patikrinimas buvo atliktas neišsamiai, neobjektyviai, nebuvo surinkti visi reikšmingi faktiniai duomenys bei įrodymai, neapklausta pasienietė R.Š. Tarnybinio patikrinimo metu nepagrįstai ir neteisėtai nebuvo tiriamos aplinkybės, susijusios su Pagėgių rinktinės Operatyvinės veiklos skyriaus viršininko Mindaugo Noreikio minėtos pareigūnės atžvilgiu vartotu psichologiniu smurtu ir prievarta išgauto prašymo dėl jos išėjimo iš tarnybos surašymu.

Lietuvos pasienio pareigūnų profesinė sąjunga sužinojusi apie šį įvykį kreipėsi į VSAT vadą V.Butiną, kurio paprašė įvertinti VSAT prie VRM Pagėgių rinktinėje atlikto tarnybinio patikrinimo teisėtumą ir pagrįstumą. VSAT vadas pripažino, kad visa ši istorija įvyko dėl neprofesionalaus tarnybinių funkcijų atlikimo. Tačiau ar tokiu atveju užtenka vien atsiprašymo?

(Bus daugiau)

pareigūnai.lt