Panemunės miestas nuo Pagėgių valdžios gavo „antausį“

Praėjusiame Pagėgių savivaldybės tarybos posėdyje buvo nuspręsta nesikreipti į vyriausybę dėl Panemunės miesto pervadimo į kaimą. Meras V.Komskis žadėjo visomis priemonėmis siekti investicijų šiam mažiausiam Lietuvos miestui. Tačiau administracijos paruoštas naujas sprendimo projektas, kuris bus svarstomas  vasario 28 dieną Pagėgių savivaldybės tarybos posėdyje, verčia suabejoti valdžios sveiku protu.

Nespėjo Pagėgių komunalinis ūkis atsikratyti vienų patalpų, dovanų gauna dar vienas.Pagėgių savivaldybės administracija artimiausiam Tarybos posėdžiui paruošė sprendimą, kuriame bus siūloma negyvenamą patalpą Panemunės mieste, Donelaičio 5, perduoti UAB “Pagėgių komunalinis ūkis” Šį kartą administracija neveidmainiavo ir sprendime įrašė tikrą patalpų perdavimo priežastį. Šias patalpas komunalininkai gauna ankstesnių laikotarpių nuostoliams dengti, kaip piniginį įnašą. Pagal paskutinę nustatytą turto vertinimo ataskaitą šis turtas įvertintas 58 700 Lt.  Šiame pastate ilgą laiką buvo įsikūręs Lietuvos Pašto skyrius. Jei artimiausiame Pagėgių savivaldybės tarybos posėdyje taryba pritars šiam sprendimui, Pagėgių komunalinio lauks dar viena sunki užduotis,- kam parduoti šį turtą. Iki šiol su turto pardavimais komunalininkams sekėsi sunkiai. Jau ilgą laiką niekaip nepavyksta parduoti veltui gautų, senosios Pagėgių bibliotekos patalpų.

meslaisvi.lt