Sėkmingas Kęsto Komskio „2K” projektas Pagėgiuose

2001 m. kovo 30 d. Lietuvos ir Rusijos prezidentai Maskvoje pasirašė bendrą pareiškimą, kuriame atitinkamoms abiejų valstybių žinyboms buvo nurodyta parengti siūlymus dėl Rusijos ir Lietuvos geležinkelių tarifų suderinimo ir krovinių srautų tarp Klaipėdos ir Karaliaučiaus uostų didinimo, apkraunant abu uostus. Tai Klaipėdos ir Karaliaučiaus uostus jungiantis tarptautinis transporto projektas, kuris buvo pavadintas “2K” projektu.

Kitas tokiu pavadinimu pakrikštytas projektas atsirado, kuomet 2007 metais  tarp socialdemokratų lyderio G.Kirkilo ir konservatoriaus A.Kubiliaus buvo sudaryta politinė sąjunga. Šią draugystę aštrialiežuviai taip pat praminė projektu „2K“

Tačiau ne daug kas žino, jog Lietuvoje jau seniai egzistuoja ir trečiasis “2K” projektas.Tai Kęsto Komskio, dabartinio Lietuvos Seimo vicepirmininko kūrinys. Vienoje iš mažiausių Lietuvos savivaldybių, šis asmuo sugebėjo sukurti nepajudinamą valdžios monopoliją. Ji prasidėjo nuo 2003 metų, kuomet Kęstas Komskis tapo Pagėgių savivaldybės meru. Nuo to laiko šio politiko įtaka Pagėgių savivaldybėje tik stiprėja ir atrodo, kad pamuš visus Lietuvos valdžių rekordus. Šiuo metu be Kęsto Komskio, Pagėgių savivaldybės aukščiausius biudžetinių įstaigų darbuotojų postus užima  net penki asmenys,susiję artimais giminystės ryšiais su “2K”. Tai sūnus, Kęstutis Komskis, Pagėgių savivaldybės tarybos narys,UAB Tauragės regiono atliekų tvarkymo centro direktoriaus pavaduotojas. Edita Komskienė, marti , Pagėgių savivaldybės Architektūros, gamtosaugos ir paminklosaugos skyriaus vyriausioji specialistė. Brolis Virginijus Komskis, Pagėgių savivaldybės meras. Brolis Zenonas Komskis, Tauragės apskrities Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos Pagėgių skyriaus vedėjas, jo žmona Elena Komskienė, Pagėgių savivaldybės civilinės metrikacijos skyriaus vedėja. Išvardinome tik artimiausius Kęsto Komskio žmones, o kiek dar yra tokių, kurie ypač lojalūs ir turi išskirtines privilegijas Pagėgių mieste. Iš viso to galime daryti išvadas, kad projektas “2K”arba K.K įgyvendintas sėkmingai, nes jis virto “6K”

Žemiau pateiktame video Kęstas Komskis sako, kad jis nori, jog valstybės valdyme dalyvautų visi žmonės. Tik jis pamiršo pridurti, kad  jo visi žmonės. Klausimas, ar užteks K.K giminaičių, kad jie galėtų valdyti valstybę? Kita vertus girdėjome, kad Seimo vicepirmininkas su giminės pratęsimu nesnaudžia.

 

meslaisvi.lt