Inkvizicija 2013

Atėjo 2013-ieji metai. Vieniems šis skaičius siejasi su „velnio tuzinu”, kitiems – su Jėzumi ir 12-a apaštalų, iš kurių vienas buvo Judas Iskarijotas. Šia proga siūlome akciją: Inkvizicija – 2013. Užgavėnių proga sudeginsime trylikos balsavimu išrinktų didžiausių Lietuvos kenkėjų nuotraukas, linkėdami jų sieloms apsivalymo, o visai Lietuvai – išsilaisvinimo nuo jų žalingų idėjų ir principų. Rekomenduojama balsuoti ne daugiau kaip už 10 kandidatų iš pateikto sąrašo, sudaryto piliečių siūlymais

Rinkdami peržiūrėkime visą sąrašą – būtų gaila, jei kuris kandidatas liktų neįvertintas vien dėl to, kad jo pavardė prasideda abėcėlėje paskesne raide. Sąrašas sąmoningai sudarytas abėcėlės tvarka, kad rinkimai būtų skaidrūs ir sąžiningi.

Rinkimai vyksta iki š. m. vasario 8-osios dienos.

Pareikšti savo nuomonę galima čia: apklausa

meslaisvi.lt