D.Paukštė: apie demokratijos lygį spręskite iš to, kaip žmonės įsitraukę į profsąjungas

D.Paukštė

Pagegiailaisvi, lankydamiesi Lietuvos mokslų akademijoje,  pakalbino Lietuvos Socialdemokratų Sąjungos pirmą pavaduotoją, Dainių Paukštę. Pagrindinis dalykas, apie kurį norėjome sužinoti pašnekovo nuomonės, tai kodėl Lietuvos politinėse partijose nesimato vadovų rotacijos.
-Ką manot, kodėl mūsų politinių partijų vadovai nenori užleisti kitiems partijų nariams užimti pirmininko vietą?
-Į šitą klausimą norėčiau pažvelgti iš toliau. Naujai priimtas įstatymas dėl politinių partijų finansavimo sako, kad partijos galės būti finansuojamos tik iš biudžeto. Bet labiai įdomus dalykas, ten yra pasakyta, kad tik seimo partijos gaus teisę į finansavimą. Reiškia iš Lietuvoje esančių apie 40   politinių partijų į seimą papuola 6-7 partijos, kurios ir dalinsis šiuos pinigus. Todėl čia atsiranda diskriminacija. Įstatymas leidžia Lietuvoje susikurti politinei partijai, todėl turėtų būti suteiktos lygios galimybės konkuruoti, o šitoje  vietoje konkurencija ryškiai sumažinama. Žiūrėkit, seime sako yra opozicija, kokia ten opozicija, nėra jokios opozicijos. Keturis metus pabuvo vieni, pašoko, kitus keturis pabus kiti. Joms nereikia nei programų, nei pozicijos.
-Ar nemanot, kad partijose per mažai išsilavinusių, principingų žmonių, kurie sugebėtų keisti nusistovėjusius partinius vadovus?
-Demokratijos lygį šalyje rodo profsąjungų dydis. Mūsų šalyje jis yra 8%. Tai štai, mes ir turim 8% demokratiją. Paimkime Skandinavijos šalis. Tenai 90-97% dirbančiųjų dalyvauja profsąjungose. Tai parodo visuomenės aktyvumą. Dar vienas momentas, atkreipkit dėmesį į profsąjungų vadus mūsų šalyje ir pastebėsit, kad dauguma jų yra nuo nepriklausomybės pradžios, tai yra apie 20 metų. Reiškia tas pats vyksta ir politinėse partijose. Todėl jie visi negali konstruktyviai dirbti. Vakaruose, pavyzdžiui, kad ir socialdemokratų partijoj, pirmininkui yra nustatytas dviejų kadencijų laikotarpis ir pasibaigus jam jokie tavo asmeniniai nuopelnai ar kompetencija nesuteiks galimybių likti dar vienai kadencijai už partijos vairo.
-Ačiū už pokalbį

Kalbino D.J.

Pagegiailaisvi daro išvada, kad kol žmonės aktyviai neįsitrauks į profsąjungų, visuomeninių organizacijų, bendruomenių gretas, tol padėtis mūsų šalyje neturės galimybių kilti. Pradėkite jau nuo šiandien.

pagegiailaisvi.info