Upės „Jūra” draustinio viešas svarstymas(video)

Apie panašų laivą svajoja architektė  Gruodžio 6d. Pagėgių savivaldybės salėje buvo viešai pateikiamos „Jūros” upės ichtiologinio draustinio ribų korekcijos. Labiausiai domėjosi šiais pakeitimais savivaldybės vyriausioji architektė  Ernesta Maier. Keistai atrodė, kad savivaldybės tarnautoja, darbo metu,  domėjosi  privataus verslo(baidarių turizmo) galimybėmis, po šių draustinio korekcijų.

Pažiūrėkit šį reportažą ir išgirsit, kaip Ernesta Maier įrodinėja, kad mūsų savivaldybej būtinai reikia didelio Laivo.

 

 

pagegiailaisvi.info