Tai kam visgi tarnauja Tarybos nariai?

Čia ne šiaip sau rankos pakėlimas, atminkite tai...

 

Šį straipsniuką norėtumėm pradėti ištrauka iš Tarybos nario pareigų. Cituojame:

„Kone  svarbiausia tarybos nario pareiga bendrauti ir bendradarbiauti su savo rinkėjais, priimti ir juos išklausyti bei padėti jiems spręsti aktualias bendruomenės problemas. O rinkėjai (piliečiai), pastebėję problemas ar radę būdų kaip jas spręsti, gali kreiptis į bet kurį tarybos narį ir pateikti savo siūlymus. Piliečiai taip pat gali pasidomėti, ar jų rinkti tarybos nariai yra aktyvūs, kiek jie (patys) yra pateikę ar inicijavę tarybos sprendimų projektų. Jeigu tarybos narys turi poziciją ir kompetenciją, jis gali taryboje daug pasitarnauti bendruomenės interesams”.

 

Iš balsavimo mūsų svetainėje matyti,  kad priimdami sprendimą leisti statyti vėjo jėgaines Pagėgių savivaldybėje, tarybos nariai, pakėlę ranką už šį projektą, net nepasidomėjo gyventojų nuomone. Iš daugelio priimtų tarybos sprendimų, galima daryti išvada, kad tarybos nariai nebendrauja ir nebendradarbiauja su savo rinkėjais, nepadeda o savo neapgalvotais sprendimais kenkia bendruomenei. Susidaro įspudis, kad nei pozicijos, nei kompetencijos dauguma tarybos narių neturi, nes bendruomenės interesai nepateisinami. Klausimas, ką daryti su tokia taryba?  Viena aišku, kad tokie Tarybos nariai, kurie neturi valios atsisukti į žmones ir pradėti domėtis jų problemomis, turėtų patys atsistatydinti. Ponai tarybos nariai ar suvokiat, ką jūsų keliamos rankos atneš mūsų gerovei, mūsų ateičiai. Ar prisiimat atsakomybę už savo paklusnumą partinėms viršūnėlėms? Susimastykit ir domkėkitės žmonių lūkęsčiais.

Nuoširdžiai laukiame jūsų iniciatyvų ir tikrai paremsime visakeriopai tuos tarybos narius, kurie pradės dirbt žmonėms.

Gal būt tarp jūsų yra naujas meras, tik jis tuom netiki. Mes padėsim tuom patikėti, tik pradėkit veiklą  naudinga visuomenei.

Tikrai, norisi parašyt ką nors gero..

 

pagegiailaisvi.info