Gal pas mus vyksta Pilietinis karas?

Vagys laimi

Pilietinis karas tai tokia vyriausybės ir piliečių konflikto forma, kai piliečiai protestuoja ne prieš vienokį ar kitokį vyriausybės sprendimą ar įstatymą, o apskritai prieš vyriausybės politiką. Prieš vyriausybę protestuoja ne visi, o tik žymi dalis valstybės piliečių, todėl vyriausybė, remdamasi ją palaikančiais piliečiais,(policija, kariuomenė, žiniasklaida ,visokio lygo tarnautojai) ryžtasi panaudoti prieš nepaklusniuosius jėgą.

 

Bet šiais lakais niekas jėgos nenaudoja, arba jeigu naudoja, tai išskirtiniais atvejais. Naujausių laikų unikaliausias ginklas – informacinės technologijos. Šiam karui buvo ilgai ruoštasi. Mus daug metų mulkino parsidavusi žiniasklaida, skaldė ir tebeskaldo visas susibūrusias visuomenės ląsteles, pradedant šeimą ir baigiant įvairiomis bendruomenėmis, judėjimais. Žmonės priešinami tarpusavyje naudojant įvairiausias juodųjų ryšių technologijas, tokias  kaip, pedofilijos skandalai, tautiniai nesutarimai, perdėtomis gyvūnų  teisėmis, ir t.t.. Padalino mus į gėjus, lesbietes, transeksualus. Šeima  pasidarė nenaudinga, nes tai paskutinė visuomenės ląstelė, kurią dar liko sunaikint.

Kam tai naudinga? Ar tikrai šito nori mūsų valdžia? Manome, kad ne? Jie gi irgi lietuviai. Valdžia pati nesuprato, kaip tai atsitiko. O prasidėjo viskas nuo smulkmenų, nuo europinių pinigų, nuo mažų ,,atkatėlių“, kurie peraugo į milijonines sumas. Mus kažkas šokdino daug metų, skleidė propagandą, o mes aklai tikėjom ta dėžute, vadinama „televizorium“. Ar žinot mielieji, kad Prancūzijoj prieš keletą metų uždraudė serialus (muilo operas)? Taip, uždraudė, nes valdžia pastebėjo jų kenksmingą poveikį. Mūsų valdžia dar iki šiol nenori ar negali pripažinti viso šito absurdiškumo televizijoj ir spaudoje. Animaciniai filmukai tikra tragedija mūsų vaikams. Mes užauginsim agresyvių kilerių kartą, kuri net nesusimastys, kad žmogui gali skaudėti ne tik kūną, bet ir sielą.

 

Į politiką veržiasi žmonės nė trupučiuką negalvodami apie mūsų bendrą išlikimą. Jie pasidavė pagundai greitai praturtėti, ir tai turbūt normalu, nes  tik vienetai atsilaikytų, prieš lengvai gaunamus pinigus. Bet ar jie supranta tamsiąją šios veiklos pusę. Ant kortos pastatyta mūsų šalis, Lietuva. Naivu tikėtis, kad valdininkai išgyvens be savo tautos ir tėvynainių. Jie suvalgys mus, o juos išnaikins kokie nors atėjūnai, kurie galbūt ir paskleidė šitą skaldymo ir gąsdinimo strategiją per masines informavimo priemones mūsų šalyje. Ar suvokia politikai, kad yra įtraukti į karą, kuriame nėra jokių taisyklių.

meslaisvi.lt