AštuntasTarybos posėdis

Pagėgių savivaldybės gyventojai.

Visiems, kurie neturi galimybių, nenori ar nedrįsta nueiti į mūsų savivaldybės tarybos posėdžius,  mūsų internetinis puslapis suteikia  galimybę pamatyti visą tarybos posedį. Jūsų patogumui  Posėdis bus sudėtas į mūsų svetainę keturiomis dalimis, tam kad jums nereiktų stebėti to, kas gal būt jums pasirodys neįdomu, nors mes siūlome domėtis visom sritim, ką sprendžia taryba. Pirmoj dalyje yra nagrinėjamas kontrolės ir etikos komisijos pirmininkų kandidatūros. Antroj dalyje pamatysite aistras kilusias dėl” aerodromo” patalpų esančių Piktupėnuose.  Trečioj dalyje baigsis „aerodromo” klausimas ir prasidės aktuali visiems tema, dėl asbesto turinčių gaminių , tai yra šiferio, šalinimo programos įgivendinimo mūsų savivaldybėje. Ir baigsis mūsų ciklas taip pat  įdomia tema, tai anužių karjero klausimas. Dabar prašom kam įdomu, pažiūrėti pirmą tarybos posedžio dalį:

 

Antra Tarybos posedžio dalis

 

Trečia dalis

Ketvirta dalis:

pagegiailaisvi.info