Prašymas Pagėgių savivaldybės vadovams

Į mus kreipėsi Visuomeninės organizacijos Nepartinis Demokratinis Judėjimas, Pagėgių skyriaus nariai su prašymu, kad paviešintume jų prašymą Miesto valdžiai.

Mielai tą darome:

 

 

Prašymas,

Gerb. Pagėgių savivaldybės vadovai, mūsų organizacija nori sužinoti, kokiu Ilgalaikiu materiailuoju turtu disponavo ir disponuoja Pagėgių savivaldybė, Pagėgių mieste, nuo 1999m. iki šios , 2011m rugsėjo 16 dienos  ,atsakyme prašome pateikti ne tik šio turto dokumentų unikaliuosius numerius, bet ir kokiu adresu yra ,ar buvo minėtas savivaldybės ilgalaikis materialusis turtas.

 

Su šiuo prašymu kreipiamės todėl, kad jūs,atsakydami į mūsų   prašymus, dėl patalpų suteikimo mūsų judėjimui Pagėgių mieste, nuolat teigiate, kad tokių patalpų Pagėgių mieste nėra. Mūsų manymu tai melas, nes 2011m birželio 27d. tarybos sprendimu Nr.T-84  jūs įrašėte patalpas, esančias adresu Vytauto g. 2 (sena miesto ligoninė), kurių  bendras plotas – 154,43 kv. m, unikalus Nr. 8891-0000-1026:0009, į privatizuojamų objektų sarašą, nors mes jau buvome kreipesi į jus su prašymu dėl patalpų suteikimo. Taip  ignoruodami mūsų visuomenine organizaciją jūs pažeidžiate Lietuvos Respublikos Valstybės ir Savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimu juo įstatymo 8.1 straipsnį, kuris sako:

Valstybės ir savivaldybių turtas turi būti valdomas, naudojamas ir juo disponuojama vadovaujantis šiais principais:

1) visuomeninės naudos; šis principas reiškia, kad valstybės ir savivaldybių turtas turi būti valdomas, naudojamas ir juo disponuojama rūpestingai, siekiant užtikrinti visuomenės interesų tenkinimą;

2) efektyvumo; šis principas reiškia, kad sprendimais, susijusiais su valstybės ir savivaldybių turto valdymu, naudojimu ir disponavimu juo, turi būti siekiama maksimalios naudos visuomenei;

3) racionalumo; šis principas reiškia, kad valstybės ir savivaldybių turtas turi būti tausojamas, nešvaistomas ir racionaliai tvarkomas;

4) viešosios teisės; šis principas reiškia, kad sandoriai dėl valstybės ir savivaldybių turto turi būti sudaromi tik teisės aktų, reglamentuojančių disponavimą valstybės ir (ar) savivaldybių turtu, nustatytais atvejais ir būdais.

                                                                                   Pagarbiai Nepartinio Demokratinio Judėjimo

                                                                                    Pagėgių skyriaus pirmininkas

                                                                                      Donatas Jančaras

 

pagėgiailaisvi.info