Lietuvos valstybę kuria Tauta. Suverenitetas priklauso Tautai.

Taip skamba Lietuvos Konstitucijos 4 str. Tad kiekvienas paklauskit savęs, kaip aš ją kuriu? O gal dar yra galvojančių, kad Valstybė,tai valdžia? Bet kad Konstitucijos 5str. sako, kad valdžia tarnauja žmonėms. Tai kaip čia išėjo, kad pas mus gavos atvirkščiai. O gi taip, kad visuomenė atidavė Valstybės kūrimą savo išrinktai valdžiai. Išvada: visuomenė pažeidė konstituciją. Daugelis  pateisindami savo nusižengimus prieš Valstybę   sako, – pažiūrėk ką valdžia daro! Bet gi Valstybę kuriam tai mes. Niekas neatiduoda savo šeimos,  buto ar sodybos kurimo  kažkam kitam, o Valstybę atidavėm.  Apkvailinom patys save, to net visiškai neįtardami.

O kas tas suverinitetas?– tai visiškas politinis, teisinis ir kitoks valstybės savarankiškumas, nepriklausomybė. Ar mes tą turim? Manau kad ne. Todėl kad ir vėl pažeidėm konstitucijos 4 str.- Lietuvos valstybę kuria Tauta, o mes ją atidavėm kurti Europos sąjungai. Dažnai tenka girdėti per masines informavimo priemones,- europos direktyvos neleidžia, įsipareigojimai europos sajungai, europos komisija prieštarauja ir taip toliau..

O Kas yra direktyva?


Direktyvoje nustatomi tikslai, kuriuos turi pasiekti valstybės narės. Jos pačios pasirenka priemones, kuriomis tų tikslų sieks. Direktyva gali būti skirta vienai, kelioms arba visoms valstybėms narėms. Tam, kad direktyvos nuostatų poveikį pajustų ir paprasti piliečiai, valstybių narių įstatymų leidėjai turi patvirtinti direktyvos nuostatų perkėlimo į vidaus teisę priemones, kuriomis nacionalinė teisė pakeičiama taip, kad atitiktų direktyvoje nustatytus tikslus.

Direktyvoje būna nustatytas jos nuostatų perkėlimo į nacionalinę teisę terminas. Perkeldamos direktyvos nuostatas valstybės narės turi tam tikrą veiksmų laisvę, kad galėtų atsižvelgti į nacionalinius ypatumus. Perkėlimas turi būti atliktas iki direktyvoje nustatyto termino.

 

Pabandykit paklausti savęs, ar  gintumėt  savo šeimą? Jums turbūt net nekyla tokie klausimai. O savo šalį ? Daugumai nusispjaut. O dabar pagalvokit, kur jūsų šeima gyvena? Tad raginu visus nespjaut ant valstybės, o kurti ją ir nepatikėti to niekam kitam.

Kaip mes reikalaujam duoti  priesaiką seimo nariams, patys neprisiekę? Apsurdas! Neprisiekusios tautos, išrinkti prisiekę atstovai.

 

Jei  kas nori, gali prisiekti čia:

“Aš, (vardas, pavardė),

prisiekiu būti ištikimas (-a) Lietuvos Respublikai;
prisiekiu gerbti ir vykdyti jos Konstituciją ir įstatymus,
saugoti jos žemių vientisumą;
prisiekiu visomis išgalėmis stiprinti Lietuvos nepriklausomybę,
sąžiningai tarnauti Tėvynei, demokratijai, Lietuvos žmonių
gerovei.
Tepadeda man Dievas!”

(paskutinės  frazės galima nesakyti)

pagėgiailaisvi.info