Kas tas Seniūnas?

Iš mūsų tinklapio apklausos matome, kad visuomenė norėtų pati išsirinkti seniūną. Tačiau vietos savivaldos įstatymas draudžia mums tai padaryti. Kyla klausimas, kam naudingi  tokie įstatymai, kurie neatspindi žmonių valios.

Savivaldybės seniūnijos seniūnas – seniūnijos vadovas, kurį konkurso būdu (pagal Vietos savivaldos įstatymą palanki gyventojų nuomonė laikoma kandidato privalumu) skiria ir atleidžia savivaldybės administracijos direktorius, vadovaudamasis Valstybės tarnybos įstatymu. Kažin, ar savivaldybės administracija pasidomi gyventojų nuomone apie vieną ar kitą asmenį, pretenduojantį į seniūnus? Manome, kad ne, nes pas mus gi kitokia tvarka. O ją geriausiai turbūt atspindi XII-XIII amžiaus santvarka.

Lietuvos Terminų žodyne viena iš žodžio „Seniūnas” reikšmių apibūdinama taip:

Didžiosios Lietuvos Kunigaikštystės bajoras, iš didžiojo kunigaikščio gavęs valdyti tam tikrą žemės plotą, valdytojas.

Palyginimui gal dar galime pateikti ir kitokios santvarkos apibūdinimą

Šlėkta, šlėktos arba bajorai – teisiškai privilegijuotas kilmingųjų luomas Lenkijos karalystėje,  vėliau Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje ir Abiejų Tautų Respublikoje.  Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje, vėliau ir Respublikoje šis luomas vienintelis turėjo pilietines ir politines teises.

Vadovaudamiesi šiais paaiškinimais darome išvadą, kad istorija sukasi ratu ir mūsų savivaldybėje tai aiškiausiai matosi.  Gerai tai ar blogai ir kuri santvarka egzistuoja pas mus,  paliekame spręsti jums. Pagėgiailaisvi konstatuoja tik faktą.

pagegiailaisvi.info