Kokia suma buvo skirta vaikų lopšeliui-darželiui

2009 metų pabaigoje, viena visuomeninė organizacija kreipėsi į savivaldybę su prašymu, kad būtų pateikti Pagėgių vaikų lopšelio-darželio atliktų statybos darbų aktai. Šių aktų savivaldybė nepanoro paviešinti, tačiau pateikė atliktų darbų žiniaraštį. Dabar mes turim galimybę pateikti visuomenei šiuos dokumentus. Atkreipkite dėmesį į žiniaraščio IV skyriaus 2 punktą, kuriame nurodoma vamzdyno d 200 kaina.

Galite patys įvertinti mūsų valdžios ūkiškumą. Turbūt suprasite, kodėl vis dar nebaigtos naujojo lopšelio-darželio statybos.

Darželio perdavimo apsaugai aktas

Žiniaraštis 1pusl.

 

žiniaraščio 2pusl.

 

pagegiailaisvi.info