Imti 770 000 lt paskolą..

Taip nusprendė mūsų taryba 2011 m. birželio 17 d. išvada Nr. I-3, prisidėti prie valstybės skolos ir toliau vesti mūsų šalį bankroto link. Valstybės skolos dydį galite pažiūrėti mūsų svetainės apatinėje dalyje, užvedus ant nuorodos Skola.

Prašom ivertinti kam imami pinigai, valdžia svajoja taip išlaikyti kaimo gyventojus, jiems pagražinus aplinką. Na ir neišmanėliai, jie net nesiorentuoja laike ir nesuvokia, ko iš ties dabar žmonėms reikia.

INVESTICINIAI  PROJEKTAI  NUMATOMI VYKDYTI  IŠ PASKOLOS

PROJEKTAI

Paskolos dalis (tūkst. Lt)

 

1. Nr.3KA-KT-10-1-000672-PR001 „Natkiškių kultūros namų rekonstrukcija, pritaikant juos bendruomenės poreikiams, siekiant sumažinti kaimo gyventojų mažėjimą“ 415,2
2. Nr. 3KA-KT-10-1-004149 ,,Patrauklios gyvenimui aplinkos sukūrimas, sutvarkant Žukų gyvenvietės viešąją infrastruktūrą “ 

 

 

240,0

3. Nr.3KA-KT-10-1-000900-PR001 „Pagėgių seniūnijos viešosios infrastruktūros ir patrauklios aplinkos kūrimas Piktupėnų ir Panemunės gyvenvietėse, sutvarkant nuotekų sistemą ir pagerinant vandens kokybę “ 109,3
4. Nr.LEADER-PAGĖGIAI-01-013 ,,Kentrių bendruomenės namų ūkinio pastato pritaikymas bendruomenės poreikių plėtrai” 

5,5
Iš viso 770 000