Pradžiai

Sveiki brangūs Pagėgiškiai, kaip ir žadėta, mūsų mieste atsiranda nepriklausomas nuo valdžios internetinis informacinis nekomercinis leidinys. Ši svetainė skirta visiems Pagėgių krašto žmonėms, kurie nori prisidėti prie savo savivaldybės tiesioginio valdymo, taip, kaip numato konstitucija. Visus kviečiame dalintis informacija,teikti siūlymus,reikšti pageidavimus. Visi kartu reikalausime iš tarybos narių,kad jie tarnautų mums. Sieksime, kad visi savivaldybės žmonės turėtų lygias teisias užimti biudžetinių įstaigų darbo vietas,vienodas sąlygas dalyvauti viešuosiuose konkursuose, siūlant savo paslaugas. Kad pradedantys savo verslą turėtų galimybę plėstis be jokių valdžios apribojimų. Reikalausime asmeninės atsakomybės už
rankų pakėlimą tarybos posėdžiuose, kurie lems mūsų gyvenimo kokybę.

Griežtai sieksime,kad apgyvendinat šeimas  į socialinius būstus, būtų atsižvelgiama į greta gyvenančių kaimynų nuomonę.

Bus čia visko, geriausio ir blogiausio tarnautojo rinkimai, statutinių pareignų darbo įvertinimas, mes sakome griežtą ne kontrabandai, nelegaliai degalų prekybai, kuriuo teršiami mūsų kiemai.

Konstitucija numato, kad nei viena religija nėra valstybinė, tad norėsime, kad  visų religijų tikintieji ir nereligingi žmonės galėtų jaustis mūsų savivaldybėje lygiomis teisėmis, kad pinigus skiriant vienai bažnyčiai, būtų atsižvelgta į nepriklausančių tai bažnyčiai žmonių nuomonę. Mokesčius tai mokame visi.
Tad laukite naujienų ir pagal galimybes prisidėkite prie šio projekto

Pagarbiai,
PagėgiaiLaisvi