Pagėgių pavyzdys Lietuvai, sieks įrodyti, kad Tarybos narys sulaužė priesaiką

Bandomas nušalinti Tarybos narys K.Komskis(dešinėje)

Toks įvykis Lietuvoje būtų pirmas. Pagėgių savivaldybės Taryba inicijuoja savivaldybės Tarybos nario Kęsto Komskio įgaliojimų netekimo procedūrą. Vasario 18d. Pagėgių savivaldybės Tarybos posėdyje buvo sudaryta komisija, kuri užsiims faktų tyrimu, kuriuos Tarybai 2021m sausio 18d. pateikė grupė Tarybos narių. Teikime nurodoma, kad Tarybos narys Kęstas Komskis būdamas Tarybos nariu net trylika kartų atstovavo savo valdomą UAB „Kalibrus” sudarant su savivaldybės administracija darbų atlikimo sutartis ir kitokius susitarimus ir dėl to galimai sulaužė duotą Tarybos nario priesaiką. Vyriausioji Tarnybinės etikos komisija 2020m. gruodžio 9d. pripažino, kad atstovaudamas savo įmonę savivaldybės administracijoje viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybės Tarnyboje įstatymą Kęstas Komskis pažeidė. Teikime taip pat nurodoma, kad Pagėgių savivaldybės Tarybos etikos komisija Kęstą Komskį pripažino pažeidusį įstatymus, kuomet jis dalyvavo posėdyje dėl leidimo suteikimo dirbti su slapta informacija savivaldybės administracijos direktoriui Virginijui Komskiui, kuris yra Tarybos nario K.Komskio brolis.Šį sprendimą K.Komskis apskundė, tačiau jo skundo Teismas netenkino.Teikimą, kuriuo prašoma ištirti, ar K. Komskis tokiais savo veiksmai nesulaužė duotos priesaikos pasirašė Tarybos nariai Vaidas Bendaravičius, Edgaras Kuturys, Remigijus Špečkauskas, Arūnas Bušniauskas, Ramutė Valančienė, Remigijus Kelneris, Ligita Kazlauskienė, Gražina Jankauskienė, Juozas Žuklija, Algis Grublys ir Vladimiras Gorodeckis. Pastarasis vasario 18d. tarybos posėdyje buvo išrinktas sudarytos komisijos, kuri tirs teikime išdėstytus faktus pirmininku. Išvadas komisija turėtų pateikti iki kovo 18d. Šiuo klausimu pasisakė Tarybos narys Edgaras Kuturys:

Norėčiau pasakyti, kad negalvotumėm, kad čia žaidimai kokie. Man teko bendrauti su VTEK atstove, kuri sutiko, kad tai gali būti precedentas Lietuvoje ir teismai turės atlikti labai didelį darbą ir įvertinti mūsų komisijos išvadas. Turime suprasti, kad viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymas yra ne juokai, nėra jis šiaip sugalvotas. Galvoju, kad Pagėgiai Lietuvai parodys pavyzdį, kad Tarybos nariai negali nepaisyti šio įstatymo”

meslaisvi.lt