Išgyvenusius dėl šiltos žiemos spygliuočių kenkėjus planuojama purkšti

Vienuolis verpikas didžiausias spygliuočių kenkėjas

nuotrauka iš efoto.lt

Valstybinė miškų tarnyba(VMT) pranešė, kad pavasarį planuoja purkšti dalį miškų. Toks poreikis gali atsirasti dėl neįprastai šiltos žiemos, kurią greičiausiai išgyvens spyglius graužiančios vienuolio verpiko lervos. Prognozuojama, kad 2020 metais verpiko vienuolio pakenkimai galimi virš 6000 ha miško plote, dėl to pušynuose medžių lajos gali būti pakenktos 10-90 procentų ir didesniu intensyvumu.

VMT informuoja, kad purškimu iš oro naikinamo miško kenkėjo verpiko vienuolio lervos vystosi greitai, sparčiai grauždamos pušų spyglius, o insekticido veikimas yra lėtas, todėl būtina aviacinio purškimo paslaugą atlikti per kuo trumpesnį periodą, kad būtų pasiektas aukštas kenkėjų naikinimo efektyvumas. Kenkėjų purškimas prasidėtų nuo 2020 metų balandžio trečios dekados pradžios iki birželio vidurio. Jis būtų vykdomas Juodkrantės ir Nidos girininkijose 2400 ha, Stalų ir Veisiejų girininkijose 1600 ha ir Varėnos regioniniame padalinyje Perlojos, Zervynų ir Marcinkonių girininkijose 1925 ha .

Vienuolio verpiko lervos purškiamos biologiniu insekticidu Foray 76B. Purškiama medžiaga tolygiai paskleidžiama 15-20 metrų aukštyje virš medžių lajų.

Jei valstybinės miškų tarnybos specialistams patikrinus peržiemojusių kenkėjų sveikatingumą bus nustatyta, kad jie žuvo arba medžių spyglius graužiančias lervas apniko parazitiniai vabzdžiai ar ligos, purškimas iš oro pradėtas nebus.

meslaisvi.lt