V.A. Mišeikio kreipimasis į pagėgiškius: visokia pažanga žalinga, jei joje nyksta žmogus

DSC_0873

Pirmasis Pagėgių savivaldybės meras V.A.Mišeikis

Mes, Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos (LVŽS) Pagėgių krašto nariai buvome pagrindiniai naujai įkurtos Pagėgių savivaldybės architektai. 2000m. pirmųjų Pagėgių savivaldybės posėdžių metu priimtas Pagėgių strateginis vystymosi planas iki šiol tebevykdomas. Tačiau… Matome, kad žmonių politinė drąsa renkant liberalių partijų atstovus į valdžią vėlesniuose tarybų rinkimuose nepasiteisino.
Visokia pažanga žalinga, jei joje nyksta žmogus. Gyventojų skaičiaus mažėjimas, emigracija, gyventojų skurdas tiesiogiai parodo, kad pastarųjų metų savivaldybės valdyme, politikoje yra ypač daug broko, klaidų. Į savivaldybės tarybą vis patenka visiškai kvailų žmonių. Kaip jie patenka? Kas juos išrenka? Ir staiga jie tampa viską suprantantys, žinantys: ir ekonomiką, ir švietimą, ir socialinius reikalus, ir meną, ir muziką, net mokslą… O iš tikrųjų į tarybą patenka daug žmonių, kuriems svarbu tik susitvarkyti savo reikalus ir niekas jiems daugiau visiškai nerūpi.
Lietuviško verslo ir užsienio investicijų atėjimas į Pagėgių kraštą per beveik 20 savivaldybės gyvavimo metų visiškai miręs (Vilkyškių pieninė ir Klaipėdos mėsinė Šilgaliuose pastatytos dar tuomet, kai Pagėgių savivaldybės nebuvo). Smulkiojo ir vidutinio verslo skatinimas Pagėgiuose naujų darbo vietų beveik nesukūrė. Darni Pagėgių plėtra (kad ir dalyvavimas Tauragės pramonės parko sėkmingame vystimesi) leistų pagėgiškiams užsidirbti, mažėtų emigracija…
“Sunaikinti bet kokią tautą nereikia atominių bombų, ar tolimojo nuotolio raketų. Užtenka tik pabloginti švietimo kokybę ir leisti nusirašinėti per egzaminus. Ligoniai mirs tokių gydytojų rankose, grius tokių inžinierių pastatai, o teisingumas pasiklys tokių teisėjų galvose. Švietimo žlugimas-tautos žlugimas”- tai užrašas prie vieno universiteto vartų. Į aklavietę patekusi švietimo sistema Lietuvoje ir Pagėgiuose. Turime ieškoti išeičių ir patys. Humanizmo idėjų, moralės, atsakomybės ir t.t. ugdymas nereikalauja didelių išlaidų. Pagėgių meno ir sporto mokyklos sėkminga veikla turi būti visokeriopai plečiama, sudarant galimybes didesniam moksleivių skaičiaus dvasiniam tobulėjimui. Pagėgių savivaldybės didesnėse gyvenvietėse besąlygiškai turi būti bent pradinių klasių mokyklėlės.
Jau du metai kai LVŽS valdžioje. Nuveiktais darbais tiek Seime, tiek Vyriausybėje, mes eiliniai šios partijos nariai didžiuojamės. Turėdami aiškią Lietuvos raidos viziją LVŽS ir toliau žingsnis po žingsnio ją įgyvendina. Visi suprantame, kad tik visuma esminių sprendimų gali sudaryti sąlygas Lietuvos ekonomikai toliau kilti ir gyventojų gerovei augti, o tam reikia laiko ir visų mūsų palaikymo.
Nepelnytas LVŽS, bei jos lyderių puolimas dėl pastangų keisti padėtį Lietuvoje nebaugina, bet dar labiau mobilizuoja mąstančius, dorus visos šalies ir Pagėgių krašto žmones.
Artėja rinkimai. Rinksime Pagėgių savivaldybės tarybos narius ir merą. Kandidatus siūlo ir įvairiausi laikinieji komitetai bei nueinančios nuo arenos po įvairių skandalų politinės partijos: neturintys ir neturinčios jokios atsakomybės ir ryšio su dabartine Lietuvos politika, jos lyderių pozicija. Vėl siūloma tarybos nariais išsirinkti atsitiktinius, dažnai susikompromitavusius, nepatikimus asmenis. Neapsirikime!
Mes, Lietuvos Valstiečių ir Žaliųjų Sąjunga (LVŽS),- nebe pakraščių, autsaiderių partija. Mes rimtai dirbanti valdančioji partija ir pastarųjų dviejų metų mūsų darbo rezultatai geri. Tą pajuto ir pensininkai, ir šeimos auginančios vaikus,ir ligoniai perkantys pigesnius vaistus… Seimo narių mažinimas iki 121 pradės valstybės ir savivaldybių valdymo išlaidų ženklų mažinimą, antikorupcinių ryšių nukirtimą.
Pagėgiškiai, nebedejuokime, nebesimėtykime ir palaikykime dabartinę LVŽS vykdomą Lietuvos atgimimo programą.
Siūlau balsuoti už LVŽS kandidatus! Turime visas galimybes laimėti rinkimus į Pagėgių savivaldybės tarybą!

V.-A. Mišeikis
LVŽS narys

Politinė reklama bus apmokėta iš specialios LVŽS rinkiminės kampanijos sąskaitos Užs.Nr. 2019/02/03/ 02-03