VRK atsakymas į pasiūlymus viešinti rinkimuose dalyvavusių rinkėjų sąrašus

VRK   Sausio 9 d. visuomeninės organizacijos narys Donatas Jančaras kreipėsi į Vyriausiąją rinkimų komisija su pasiūlymais keisti Lietuvoje vykstančių rinkimų įstatymo nuostatas. D.Jančaro nuomone vieni iš didžiausių pažeidimų, kurie gali būti daromi rinkimų metu, tai rinkimuose nedalyvaujančių rinkėjų biuletenių panaudojimas rinkimams. Visuomenininkas teigia, kad į užsienio šalis išvykę ir to nedeklaravę turintys rinkimo teisę Lietuvos piliečiai sukūrė terpę, kurioje sukasi seniau politikoje įsitvirtinę asmenys.

„Tokie politikai puikiai žino rinkimų proceso sistemą, kiekvienų rinkimų metu vyksta nuožmi kova tarp politinių partijų dėl apygardos rinkimų komisijos pirmininko. Kam tas mūšis? Viskas labai paprasta, rinkimų biuletenius apygardose priima savivaldybių rinkimų komisijų pirmininkai, viename asmenyje. Jie toliau tuos biuletenius dalina apylinkėms, o kiek realiai yra rinkėjų apylinkėje geriausiai žino seniūnai.O kas šiuo metu dirba seniūnais? Tai artimi valdžioje esantiems politikams žmonės. Todėl didelė tikimybė, kad išvykusių į užsienį ir tikrai rinkimuose nedalyvausiančių rinkėjų skaičių lengvai seniūnai gali suskaičiuoti ir perduoti rinkimų komisijos pirmininkui. Pastarasis žinodamas preliminarų skaičių nebalsuojančių , tuščius biuletenius neskiria apygardai, o pasilieka tarkime partijos būstinėje arba namuose, na ten, kur galima juos netrukdomai sužymėti. Kaip patalpinti biuletenius į balsadėžes ar į apskaitą technikos reikalas. Su mano įtarimais nesutinkantys man sako, kad taip negali būti, nes kiekvienas rinkėjas turi pasirašyti rinkimų žurnale atvykęs balsuoti. Pasakykite man, kiek asmenų nedalyvavusių rinkimuose kreipėsi dėl patikrinimo žurnalų, kad galėtų pasižiūrėti savo parašo autentiškumą? Aš nežinau tokio nei vieno. O jei ir kreiptųsi,vargu ar būtų prileistas prie patikrinimo, biurokratinės procedūros užtruktų , o po trijų mėnesių pagal įstatymą visi rinkimų dokumentai yra sunaikinami.”-kalbėjo D.Jančaras

Tokie įtarimai visuomenininkui kilo, kuomet jis pats sudalyvavo keliuose rinkimuose. Atlikus analizę pastebėta, už tarkime merą balsavę mažoje savivaldybėje trys tūkstančiai rinkėjų po metų į mero ataskaitą ateina vos šimtas žmonių, ir tie patys dirbantys savivaldybės įstaigose. „Negaliu patikėti, kad tokį pasitikėjimą gavęs meras nesulaukia savo ataskaitoje nei trečdalio už jį balsavusių. Juk balsavusieji už savo merą ir šventę pergalę tikrai galėtų ateiti į susitikimą su laimėtoju ir pasidžiaugti kartu, tačiau to nėra.”-sakė D.Jančaras

„Visa ši betvarkė dėl į užsienį išvykusių ir nedeklaravusių savo išvykimo asmenų galėtų lengvai baigtis, reikėtų tik priimti įstatymą, kad po rinkimų būtų paviešinti visi rinkimuose dalyvavę rinkėjai. Taip kiekvienas nebalsavęs pamatęs savo pavardę balsavusiųjų sąraše galėtų kreiptis dėl jo parašo autentiškumo patikrinimo”-tęsė visuomenininkas. Vyras savo nuogąstavimus ir pasiūlymus išsiuntė Vyriausiajai rinkimų komisijai. Neseniai buvo gautas atsakymas. VRK savo rašte rašo:

„Jūsų pasiūlymas viešinti balsavusius rinkimuose asmenis- svarstytinas, tačiau šiuo metu galiojančiuose teisės aktuose tokia galimybė nėra numatyta, be to, tai turėtų būti suderinta su asmens duomenų apsaugą reguliuojančiais teisės aktų nuostatomis.VRK savarankiškai negali priimti sprendimo dėl tokių duomenų viešinimo. Dėkojame jums už jūsų siekį prisidėti prie rinkimų organizavimo proceso tobulinimo, skaidrumo rinkimuose didinimo ir pilietinės pozicijos išreiškimą. Jūsų pasiūlymai bus aptarti vyriausiojoje rinkimų komisijoje, ir pritarimo jiems atveju, juos įtrauksime prie teisės aktų pakeitimų pasiūlymų, kuriuos periodiškai teikiame svarstyti Lietuvos Respublikos Seimui.

Įdomiausia mūsų manymu VRK savo atsakyme aprašo mero rinkimų palyginimą:

„Atrasti bendro sąlyčio taškų, kurie įrodytų panašumus tarp rinkėjų aktyvumo rinkimų metu ir mero ataskaitos svarstymo metu, yra sudėtinga. Balsavimas rinkimuose yra kiekvieno rinkėjo teisė ir pilietinė pareiga.VRK, iki rinkimų likus pusei metų įvairiais kanalais pradeda viešinti informaciją apie rinkimus, leidžia informacinius leidinius, rengia kandidatų debatus ir t.t. Tuo tarpu mero ataskaitos svarstymo populiarumas gali būti nulemtas daugybės veiksmų, pavyzdžiui, organizatorių pastangų renginio viešinimui,informacijos apie renginį sklaidos, mero darbo,rinkėjams duotų rinkiminių pažadų įgyvendinimo ir t.t.”

VRK taip pat informavo, kad už panašaus pobūdžio rinkimų pažeidimus, kuriuos nurodė D.Jančaras savo rašte gali būti taikoma laisvės atėmimo iki penkerių metų bausmė.

Su visu VRK atsakymu susipažinti galima ČIA

meslaisvi.lt