Piliečių iniciatyva Seimui: kuo skubiau turėtų būti grąžinta prievolė registruoti šunis ir kates.

Du šunysLietuvos Respublikos Konstitucija piliečiams numato galimybę valstybę valdyti tiesiogiai. Viena iš tokio valdymo formų yra peticijų teikimas Lietuvos Respublikos Seimui. Tokia galimybe ir pasinaudojo Lietuvos respublikos pilietis Donatas Jančaras. jis parengė Seimui kreipimąsi(peticiją), kad būtų grąžinta į gyvūnų gerovės ir apsaugos  įstatymą prievolė registruoti šunis, kates ir šeškus gyvūnų registre. Susipažinkite su motyvais, dėl ko tas turi būti padaryta, juos paneigti bus sunku.

Kreipimosi(peticijos) priežastys, esmė ir tikslai

Lietuvos Respublikos gyvūnų gerovės ir apsaugos įstatymu prievolė registruoti šunis, kates ir šeškus registruoti Gyvūnų augintinių registre buvo nustatyta nuo 2016 m. sausio 1 d., ir galiojo iki 2016 m. birželio 23 d. (kai įstatymas buvo pakeistas ir visuotinė prievolės atsisakyta). Atsižvelgiant į tai, teikiamame projekte prievolė registruoti šunis, kates ir šeškus registruoti Gyvūnų augintinių registre sugrąžinta.

Gyvename visuomenėje, kurioje kiekvienas žmogus, vos gimęs būna įtrauktas į gyventojų registrą. Ūkiniai gyvūnai, karvės, kiaulės ir kt. taip pat yra registruojami, tačiau šunų, kačių ir šeškų privaloma registracija buvo atšaukta.

Kokios neigiamos pasekmės atsirado panaikinus prievolę registruoti šunis , kates ir šeškus.

a)Ženkliai padaugėjo beglobių gyvūnų šunų ir kačių. Dėl to Lietuvos savivaldybės patiria didžiules išlaidas nes jos privalo rūpintis beglobių gyvūnų gaudymu, o juos sugavus neįmanoma nustatyti, kieno tas gyvūnas ir taip pareikalauti atsakomybės iš savininko. Rengiant šią peticiją buvo klausta savivaldybių, kokias jo patiria išlaidas dėl benamių gyvūnų gaudymo. Atsakymą pateikė 43 Lietuvos savivaldybės. Pagal jų duomenis 2015 metais karantinuojant beglobius šunis ir kates buvo patirta 835000 eur. išlaidų, o 2016 m. 789528 eur. Akivaizdu, kad 2016 m. kai pusmetį galiojo privalomas gyvūnų registravimas savivaldybės išlaidų patyrė mažiau. Žmonės nejaučia atsakomybės, vedami emocijų ir formuojamos žiniasklaidoje nuomonės imasi auginti vis daugiau gyvūnų, tačiau pastebėję, kad tai jiems per sunku, tiesiog atsikrato. Dažnai atsikrato ir tų gyvūnų, kuriuos natūraliu populiacijos būdu atveda jų augintiniai. Nesant prievolei registruoti gyvūnus pavyzdžiui kačiukai išvežami į kitas gyvenvietes tiesiog visomis vadomis ir paleidžiami. Pradedantys kelti problemas šunys taip pat dažnai paleidžiami kitose gyvenamosiose teritorijose, kad pripratę prie savo šeimininkų šunys negrįžtų namo. Tas sukuria rūpesčius kitiems gyventojams nebaudžiamumą tų, kurie elgiasi neatsakingai.

b)Neįgyvendintina statistika. Neįmanoma suskaičiuoti, kiek šiuo metu Lietuvoje yra šunų ir kačių. Maisto ir Veterinarijos Tarnyba ruošiant peticiją savo atsakyme   nurodė, kad  Lietuvoje  2016-12-02 duomenimis Gyvūnų augintinių registre registruota 21 359 šunų, tačiau pati tarnyba informavo kad šis skaičius neatspindi realios situacijos.

c)Nevaldoma šunų ir kačių populiacija. Neveikianti prievolė registruoti šunis ir kates sukuria aplinkybes, kai populiacija dirbtinai didinama. Dėl to didėja šunų ir kačių skaičius, kuris iškelia dar papildomų problemų. Dėl šunų lojimo keliamo triukšmo didėja triukšmas gyvenvietėse, kaimuose ir miestų daugiabučiuose. Katės maitinamos tiesiog pro daugiabučių namų langus. Dėl paliekamų šunų ir kačių ekskrementų labai didėja antisanitarinės sąlygos žmonių aplinkoje.

d)Neįmanoma ištirti atvejus, kuomet pažeidžiamos žmonių teisės. Sukandžiojimo atvejai. Atsitikus rimtam įvykiui, kuomet šuo sukandžioja žmogų, šuns savininkas gali lengvai atsiriboti nuo savo augintinio. Privačiose valdose klaidžiojančių svetimų kačių paliekami ekskrementai. Gyvūnų platinamų ligų galimybė.

2.Siūlomas naujas teisinis reguliavimas ir laukiami teigiami rezultatai.

Grąžinti į  įstatymą prievolę registruoti šunis, kates ir šeškus registruoti Gyvūnų augintinių registre

 2.1 Kokie teigiami rezultatai laukiami

  1. Sumažės savivaldybių išlaidos karantinuojant benamius gyvūnus. Bus įmanoma nustatyti savininkus ir išieškoti iš jų patirtas išlaidas Padidės gyventojų atsakomybė renkantis auginti ar ne gyvūną, tuo pačiu pagerės greta gyvenančių asmenų teisės ir teisėti interesai. Gyvūnų savininkai gerai pagalvos, ar jų augintinis turėtų turėti palikuonių vadą, ar bus įmanoma šiais atsiradusiais naujais gyvūnais tinkamai pasirūpinti.
  2. Bus įmanoma suskaičiuoti kiek šiuo metu Lietuvoje yra šunų, kačių ir šeškų. Galima bus lyginti metų duomenis
  3. Susireguliuos šunų ir kačių populiacija. Pagerės gyvenviečių , kaimų ir miestų daugiabučių akustinė aplinka. Ženkliai pagerės sanitarinės sąlygos žmonių aplinkoje.
  4. Bus lengviau tirti atvejus, kuomet nuo gyvūnų nukenčia žmonės. Bus įmanoma nustatyti savininkus šunų, kurie įkando arba kitaip pažeidė kitų asmenų teisėtus interesus, pvz. išgąsdino ir dėl to vaikas ar suaugęs patyrė išgąsčio priepuolį arba šuo kėlė triukšmą, dėl kurio žmogus patyrė akustinę traumą arba nemigą, o tai pakenkė jo sveikatai.

      3.Galimos neigiamos prievolės registruoti gyvūnus gyvūnų augintinių registre grąžinimo į įstatymą pasekmės

Trumpalaikė, momentinė neigiama pasekmė. Galimas beglobių gyvūnų pagausėjimas, tačiau ilgalaikėje perspektyvoje tas reikšmės neturės.

 

meslaisvi.lt